Pan Andrzej Urban, to działacz opozycji solidarnościowej, który nie porzucił ideałów „Solidarności” walcząc z przeciwnościami losu, chorobą, starając się służyć jak najlepiej drugiemu człowiekowi.

To człowiek wielkiej pasji działania,angażując się w prace samorządu usteckiego na rzecz lokalnej społeczności.

Andrzeja Urbana cechuje sumienność, otwartość, odpowiedzialność za czyny i działania, których się podejmuje.

Ten emerytowany uczestnik ruchu społecznego, pozostał człowiekiem skromnym, wrażliwym i otwartym na potrzeby innych ludzi.