Zdjęcie2053      Co na temat Janka Krasickiego pisze Encyklopedia Wikipedia cytuję:  Janek Krasicki ur.18 września 1919 roku we wsi  Sowlino koło Limanowej.Polski młodzieżowy działacz komunistyczny , agitator  stalinowski, funkcjonariusz Komsomołu we Lwowie. W 1940 roku studiując na Lwowskim Uniwersytecie -będącym w rękach sowieckich komunistów wstępuje do Komsomołu. Będąc w  ich szeregach prowadzi czystki wśród studentów należących przed wojną do Młodzieży Wszechpolskiej. Stawia im zarzuty i oskarża o antysemityzm. Wskazane przez żydowskich studentów osoby najpierw są bite , potem zmuszane do publicznego kajania , a niektóre w/g świadków wyprowadzane na korytarz  i zastrzelone.W 1942 roku przerzucony do okupowanej Polski działa w szeregach K.P.P. między innymi jako bojówkarz do zadań specjalnych [wykonując wyroki śmierci na przeciwnikach politycznych]. To on w 1943 roku [ bez sądu] z polecenia Małgorzaty Fornalskiej – na ulicy Kamienne Schodki w w Warszawie strzałem z pistoletu morduje ówczesnego sekretarza P.P.R. Bolesława Małojca. Postać równie ohydną -bo to w/w zlecił zabójstwo swego poprzednika 1 sekretarza P.P.R. Marcelego Nowotki. Zabójstwa dokonał jego brat Zygmunt Małojec. W świetle tych niewątpliwych faktów ,zadaję sobie pytanie , czy władza nadająca jednej z  ulic w Ustce nazwę Janka Krasickiego znała jego życiorys , czy też nie?    Ciekawostką w tej materii jest to, że kilka lat temu dopiero za burmistrza Jana Olecha pojawiła się  tabliczka ul. Janka Krasickiego . Myślę , że Rada Miejska nie pozwoli na to, aby stalinowski oprawca i szubrawiec  miał  swoją ulicę w wolnej i demokratycznej  Polsce , a  Ustka leży w granicach Rzeczpospolitej . Proponuję , aby nie zmieniać wszystkim dowodów osobistych, a na patrona przyjąć postać Ignacego Krasickiego poety i pisarza Oświecenia , który jest godzien być patronem tej ulicy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Andrzej Urban